Project Hyperspectrale camera's

Printervriendelijke versieSend by email

In het kader van het Intelligence For Food project werden de spectrale camera systemen die getest en ontwikkeld worden door Imec en de onderzoeksgroep MeBioS van de K.U.Leuven, geïdentificeerd als zeer beloftevolle innovatieve sensorsystemen voor detectie van vreemde voorwerpen, latente defecten, bepaalde mycotoxine producerende schimmels evenals voor doorgedreven kwaliteitsinspecties aan productoppervlaktes en het bepalen en visualiseren van productsamenstelling (vochtgehalte, suikergehalte, vetgehalte, eiwitgehalte).  Ook op het vlak van hygiënescreening zijn er mogelijkheden daar deze systemen bepaalde onzichtbare zaken ‘zichtbaar’ kunnen maken.  Hyperspectrale camera’s vormen de visiesystemen van de toekomst die uit één beeldopname en zelfs één pixel meer, sneller en gedetailleerdere informatie weten te halen.  Zij danken hun kracht uit het combineren van spectroscopie met digitale beeldverwerking.  Ze maken hierbij niet enkel gebruik van de 3 brede spectra van het zichtbare licht (zijnde de drie primaire kleuren: rood, groen en blauw) en het brede NIR (Nabij InfraRood) domein, maar delen deze spectra op in verschillende, nauwere banden.  Hierbij geldt dat hoe groter het aantal banden, des te groter de spectrale resolutie. 

De bedoeling van dit project is om de technologie van spectrale camera’s toegankelijk te maken voor de Vlaamse voedingsindustrie.  Momenteel staat er een prototype ter beschikking dat in het project zal aangewend worden voor demonstraties, praktijktesten, verdere kennisopbouw, optimalisatieonderzoek en validatie in samenwerking met deelnemende bedrijven.  Dit omvat technische evaluaties (gevoeligheid, detectielimiet, betrouwbaarheid, meetsnelheid,…) en vergelijking  met huidige referentietechnieken.  In functie van een kosten-baten analyse zal uitgemaakt worden welk type systeem toegepast kan worden in het bedrijf zelf: een flexibele maar hoge-kost spectrale camera of een lage-kost visie systeem die gebruik maakt van standaard camera’s en LED verlichting op specifieke golflengtes.  Door gebruik van lijnscanners is deze technologie bijzonder geschikt om boven transport- of sorteerlijnen gemonteerd te worden.  Een volledige architectuur zal voorgesteld worden die door een integrator kan uitgewerkt worden tot een specifiek product.  

Uitvoerders: Imec-NVISION groep en MeBioS-K.U.Leuven

Waarom deelnemen: Haalbaarheidstesten voor zowel doorgedreven kwaliteitscontrole, het visualiseren van samenstelling als het detecteren van vreemde voorwerpen op uw grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en/of processen zijn mogelijk, gevolgd door verdere optimalisatie en voorstel van een oplossing op maat van uw noden en een kosten-baten analyse.  Na validatie wordt grondig advies bij implementatie voorzien.